Březen měsíc čtenářů 2017

bmcwebSvaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje osmý ročník celostátní akce BŘEZEN-měsícčtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!                                                      SKIP.cz

 

I naše knihovna se zapojí do celostátní akce: Březen měsíc čtenářů. Vyberte si z programu.

 

Program:

7.3.2017 Dětské čtení

19.3.2017 Jarní tvoření

25.3.2017 Hodina Země

31.3.2017 Školka v knihovně

31.3.2017 Noc s Andersenem

celý měsíc: imobilní občané si mohou domluvit donášku knih domů