** 7.4.2020 8:00hod 0 nakažených v obci Jestřabí Lhota ** Nouzový stav bude v České republice zatím trvat do konce dubna.** Na našich stránkách plán uzávěrky silnic od návsi ke hřbitovu, od návsi po "staré kolínské".Občané uzavřených lokalit dostanou informace do schránek, jakmile se jich uzávěrky budou týkat ** Vláda oznamuje že mimořádná opatření potrvají minimálně do soboty 11.dubna 2020 6:00 ** Ven ze svého obydlí choďte jen v mimořádných případech za nezbytně nutnými účely. ** Prosíme seniory ,aby z důvodu své bezpečnosti neopouštěli svá obydlí, kromě nutných návštěv lékaře a nákupu základních potravin. ** Vyzýváme k nošení ochrany úst a nosu mimo svá obydlí. **Nabízíme nadále ochranné roušky. Volejte si na telefon starosty obce 724093331 ** Z důvodu bezpečnosti osob měníme do odvolání úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost na Pondělí 14-17 a Středa 10-13. V nezbytných případech volejte 724093331 starostu obce, nebo 723659678 paní asistentku Tvrdíkovou. ** Ven chodte max ve 2 osobách a dodržujte 2m od cizích osob** V našem obchodu platí od 24.března prodej pro všechny všech osob neomezeně. Senioři by měli být upřednostňováni. ** Platí zákaz shromažďování osob na veřejnosti. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m. ** Nabízíme seniorům dojet, nebo dojít na nákup. Dojet pro recept, či léky. Případně zařídit další nezbytné věci. Volejte starostovi obce 724093331 nebo paní Tvrdíkové 723659678 . Dobrovolníci jsou z řad lidí naší obce. **Společně to určitě všichni zvládneme ! Více zde na stránkách ** Obecní knihovna Jestřabí Lhota je až do odvolání uzavřena ** Na stránky přidán článek o aktuálním stavu stavby kanalizace-hned pod tímto běžícím pruhem na hlavní stránce ** V sekci Obecní úřad - Zpravodaje je nové číslo 1/2020 ** Poplatky možno hradit jen přes účet, kdo nemá možnost hradit přes účet má prodlouženu splatnost zatím do 30. dubna 2020 ** Pozor změna účtu pro placení poplatků - 5652781319/ 0800 !!! ** Plán svozu odpadů na rok 2020 zveřejněn zde na stránkách(najdete v pravém sloupci) ** Poplatky na rok 2020: Odpady - Za osobu s trvalým pobytem 550,-Kč, za rekreační objekt 550,-Kč. Za psy- 100,-Kč za každého psa. **

1. Název
Obec Jestřabí Lhota
2. Důvod a způsob založení
Obec Jestřabí Lhota (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
3. Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předseda výboru životního prostředí
Předseda výboru pro správu obecního majetku
Předseda kulturního výboru
Seznam organizací:
Obecní knihovna Jestřabí Lhota
Mateřská škola Jestřabí Lhota
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu
Kontaktní poštovní adresa
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-13:00 18:00-20:00
Úterý 7:00-13:00
Středa 7:00-13:00 18:00-20:00
Čtvrtek 7:00-13:00
Pátek 7:00-13:00
Telefonní čísla
pevná linka: 321 798 223
mobilní telefon: 724 093 331
Čísla faxu
321 400 138
Adresa internetové stránky
http://www.jestrabi-lhota.cz
Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky
2qibpdr
5. Případné platby Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby lze poukázat od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
ČS Kolín 5652781319/0800
při platbě za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné
6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu
00235415
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu
Obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
Úřední deska
Formuláře
Vyhlášky
Rozpočet obce
9. Žádost o informace
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
10. Příjem žádostí a dalších podání
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí nebo usnesení obce nebo obecního úřadu se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení u zdejšího obecního úřadu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává ve 2 vyhotoveních.
12. Formuláře
Viz sekce „Obecní úřad“ - "Formuláře"
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
– Policie 158 ( OO Týnec nad Labem 321 781 114 )
– Záchranná služba 155
– Hasiči 150
– Úřad práce 321 751 911
– Městský úřad Kolín 321 748 111
– Finanční úřad Kolín 321 742 200
– Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 321 739 013
– Katastrální úřad Kolín 321 737 011
– Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
14. Nejdůležitější předpisy
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, správní řád, stavební zákon, organizační řád obce, obecně závazné vyhlášky, interní předpisy a směrnice
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
K dispozici na OÚ Jestřabí Lhota
16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací
Mateřská škola Jestřabí Lhota, příspěvková organizace

Krizova karta obceJESTRABILHOTA2018 page 001

Krizova karta obceJESTRABILHOTA2018 page 002

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

Úřední hodiny

Pondělí      14:00-17:00
Úterý    
Středa 10:00-13:00  
Čtvrtek    
Pátek