** Plán kulturních akcí do srpna na našich stránkách(změna termínu vyhrazena) ** Od pondělí 20.1.2020 bude obnoven závoz pojízdnou prodejnou fy. Beneš. Prodejna bude jezdit vždy v pondělí a čtvrtek v 9hodin 10minut. Pozor změna - stanoviště bude u Obecního úřadu.** Myslivecký spolek Jestřabí Lhota pořádá ve spolupráci s obcí Jestřabí Lhota v sobotu 1.února od 20 hod Mysliveckou zábavu ** Obecní zastupitelstvo schválilo dne 27.12.2019 rozpočet obce Jestřabí Lhota ** Pozor změna účtu pro placení poplatků - 5652781319/ 0800 !!! ** Plán svozu odpadů na rok 2020 zveřejněn zde na stránkách(najdete v pravém sloupci) ** Poplatky na rok 2020: Odpady - Za osobu s trvalým pobytem 550,-Kč, za rekreační objekt 550,-Kč. Za psy- 100,-Kč za každého psa. **

1. Název
Obec Jestřabí Lhota
2. Důvod a způsob založení
Obec Jestřabí Lhota (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
3. Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předseda výboru životního prostředí
Předseda výboru pro správu obecního majetku
Předseda kulturního výboru
Seznam organizací:
Obecní knihovna Jestřabí Lhota
Mateřská škola Jestřabí Lhota
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu
Kontaktní poštovní adresa
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-13:00 18:00-20:00
Úterý 7:00-13:00
Středa 7:00-13:00 18:00-20:00
Čtvrtek 7:00-13:00
Pátek 7:00-13:00
Telefonní čísla
pevná linka: 321 798 223
mobilní telefon: 724 093 331
Čísla faxu
321 400 138
Adresa internetové stránky
http://www.jestrabi-lhota.cz
Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky
2qibpdr
5. Případné platby Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby lze poukázat od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
KB Kolín 8824151/0100
při platbě za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné
6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu
00235415
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu
Obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
Úřední deska
Formuláře
Vyhlášky
Rozpočet obce
9. Žádost o informace
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
10. Příjem žádostí a dalších podání
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí nebo usnesení obce nebo obecního úřadu se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení u zdejšího obecního úřadu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává ve 2 vyhotoveních.
12. Formuláře
Viz sekce „Obecní úřad“ - "Formuláře"
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
– Policie 158 ( OO Týnec nad Labem 321 781 114 )
– Záchranná služba 155
– Hasiči 150
– Úřad práce 321 751 911
– Městský úřad Kolín 321 748 111
– Finanční úřad Kolín 321 742 200
– Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 321 739 013
– Katastrální úřad Kolín 321 737 011
– Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
14. Nejdůležitější předpisy
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, správní řád, stavební zákon, organizační řád obce, obecně závazné vyhlášky, interní předpisy a směrnice
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
K dispozici na OÚ Jestřabí Lhota
16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací
Mateřská škola Jestřabí Lhota, příspěvková organizace

Krizova karta obceJESTRABILHOTA2018 page 001

Krizova karta obceJESTRABILHOTA2018 page 002

Obecní úřad

Adresa :Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:321 798 223
Starosta:724 093 331
Místostarosta:724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:321 400 138
IČO:00235415
Datová schránka :2qibpdr
Číslo účtu :5652781319/0800

zde klikněte pro interaktivní mapu obce

Úřední hodiny

Pondělí    7:00-13:00 18:00-20:00
Úterý 7:00-13:00
Středa 7:00-13:00   18:00-20:00
Čtvrtek 7:00-13:00
Pátek 7:00-13:00