VODOS webČlánek obsahuje soubory o jakosti a tlaku pitné vody, podmínky ke smlouvě o dodávce vody,technické požadavky pro napojení vodovodní přípojky, pravidla fakturace, reklamační řád, informační stránky VODOS, stížnostní řád, údaje o provozovateli.