Zastupitelstvo obce Jestřabí Lhota na svém 12. zasedání dne 23.11.2015 usnesením č. 8/12/2015 schválilo Dotační program „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2016“, (dále jen „dotační propram"). O dotace lze žádat od 24.11.2015-7.12.2015 !