Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22. 03. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 7/2021 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/