• V příložených souborech jsou jednotlivá nařízení:
    Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
    Poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb
    Záznam o pozitivním nálezu ISIN. 

Soubory  v příloze...