Soubory v příloze. Žádosti možno podávat do pátku 28.12.2018 do 16 hodin.