** Nejbližší akce : 8.8. 20:00 5.čtení pod ořechem - čteme Vlastimil Vondruška : Kronika zániku Evropy , 15.8. Setkání rodáků od 14hod na návsi a od 15hod ve sportovním areálu a od 20:00 Pouťová zábava se skupinou LADY & GENTLEMEN ** Od 1.7.2020 vybíráme příspěvek na ekologii obce. Více zde na webu ** Uzávěrka silnice u Ovčár potrvá: za kruhovým objezdem před obcí Ovčáry od 21.5-15.9.2020 ** Stavba kanalizace pokračuje na silnici Volárna-Němčice, občané dotčených oblastí budou seznámeni se situací **

Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 1709
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 1723
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 1478
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 1795
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 1970
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 1731
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 1763
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 1999
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 1550
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 1667
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 1720
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 1696
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stáňa zrušená 1722
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 1568
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 1737
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stáňa zrušená 1603
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stáňa zrušená 1653
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 1655
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stáňa zrušená 1570
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stáňa zrušená 1668
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 1576
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1586
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1573
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 1572
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stáňa zrušená 1722
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stáňa zrušená 1599
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stáňa zrušená 1496
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 2072
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 2077
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 2077
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 2327
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 2350
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 2308
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 2240
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 2282
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 2107
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 2334
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stáňa zrušená 1868
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 2514
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 2224
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 2289
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 2482
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 2662
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 2634
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 2902
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stáňa zrušená 2303
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stáňa zrušená 2077
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 2334
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 2337
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 2504
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 2602
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stáňa zrušená 2340
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 2615
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 2437
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 2277
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 2473
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 2582
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 2533
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 2455
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 2499
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 2172
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 2232
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 2538
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2801
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2637
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2852
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2979
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2744
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2800
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2645
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2917
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2300
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2544
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2371
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2606
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2843
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2821
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 2519
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2793
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2642
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stáňa zrušená 2813
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 2570
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stáňa zrušená 2622
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stáňa zrušená 2561
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2654
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2318
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stáňa zrušená 2637
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2457
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2619
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stáňa zrušená 2600