** Nový Zpravodaj Jestřabí Lhota 4/2019 ve vašich schránkách a zde na webu ** Do 1.11. žádáme občany o odklizení soukromého majetku z veřejných prostranství. Jedná se o stavební skládky a stavební konstrukce. Po tomto datu budou vyměřeny pronájmy ** V návaznosti na uzákonění povinného čipování psů a zájmu občanů, nabízíme možnost chovatelům realizaci označení psů mikročipem veterinářem přímo v obci Jestřabí Lhota. Podmínkou je, aby se v termínu do 7. listopadu přihlásilo minimálně 10 chovatelů psů v kanceláři obecního úřadu,na mobil, nebo email. Zde uvedou jméno, adresu chovatele, počet psů a kontaktní telefon **

Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 1332
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 1313
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 1303
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 1173
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 1454
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 1580
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 1387
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 1377
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 1600
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 1227
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 1426
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 1352
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 1345
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stáňa zrušená 1304
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 1279
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 1358
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stáňa zrušená 1230
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stáňa zrušená 1331
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 1350
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stáňa zrušená 1273
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stáňa zrušená 1303
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 1252
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1222
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1233
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 1165
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stáňa zrušená 1327
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stáňa zrušená 1305
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stáňa zrušená 1211
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1721
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1755
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1722
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1932
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1934
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1973
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1871
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1890
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1797
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1931
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stáňa zrušená 1544
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 2084
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1850
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1900
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 2084
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 2273
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 2218
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 2508
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stáňa zrušená 1929
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stáňa zrušená 1851
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1929
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1963
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 2219
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 2198
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stáňa zrušená 2011
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 2193
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 2062
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1978
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 2111
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 2186
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 2163
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 2035
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 2041
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1825
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1849
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 2175
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2363
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2240
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2440
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2512
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2337
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2358
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2229
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2490
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1944
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2135
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2077
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2246
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2359
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2423
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 2186
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2444
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2256
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stáňa zrušená 2374
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 2224
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stáňa zrušená 2240
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stáňa zrušená 2186
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2283
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2070
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stáňa zrušená 2251
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2085
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2235
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stáňa zrušená 2188