🐶 Vakcinace psů v neděli 10.7.2022 od 9:15hod u obecního úřadu. 🟢 Ke dni 2.7.2022 připojeno 158 přípojek na kanalizaci 🟢 Kdo tak již neučilil, prosíme nahlásit připojení ke kanalizaci na sms 724093 331 🟢 Od 1.5.2022 mění Obecní úřad Jestřabí Lhota úřední hodiny 🟢Od 1. dubna 2022 může každá nemovitost, která bude řádně připojena do systému kanalizace, vypouštět splaškové vody do nově vybudované kanalizace. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být vypuštěny staré obsahy jímek, septiků a domácích čističek. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být svedeny dešťové vody z okapů a retenčních nádrží. ⚠️Datum připojení bylo stanoveno nejpozději do 30. června 2022. ⚠️Vaši přípojku nejlépe nafoťte, aby byla možná kontrola správného připojení a utěsnění. ✅V ročním zkušebním provozu Čističky odpadních vod(ČOV) nebude účtováno stočné. Nejprve budou podepsány , během zkušebního období, smlouvy o připojení, k čemuž budete včas vyzváni. ☎️Další informace naleznete ve sdělovacích prostředcích obce, či přímo u starosty obce na mob. 724 093 331,nebo e-mailu: obec@jestrabi-lhota.cz ** Plánky na soukromé přípojky kanalizace je možno vyzvednout v úředních hodinách na OÚ , nebo po domluvě se starostou obce **

masz logo

Kam s odpady

Prosinec až Únor  zavřeno
Březen-Listopad (SOBOTA)

Naproti sokolské garáži

Směsný odpad,možno i plasty a papír

Každý týden

9-10 hodin

Naproti parkovišti u hřiště

Dřevo

Každou lichou

10-11 hodin 

Stavební materiál je na ŠUMBOR!
Splašky  - Jímky a septiky

Plán svozů odpadů

Praktické informace

Policie  158 
Záchranka 155 
Hasiči 150 
S.O.S.  112 
Poruchy elektřiny 840 850 860

Počítadlo

0609503
Dnes
Včera
This Week
Last Week
This Month
Last Month
Od začátku
0
0
0
0
601263
609503

Your IP: 18.206.14.36

znak Jestřábí Lhota

received 2257283421103687Dne 26. května 2022 byla slavnostně za účasti starostů okolních obcí, starosty Města Kolín, zhotovitele, projektantů, dotačních manažerů, zastupitelů obce a v neposlední řadě občanů obce otevřena Čistička odpadních vod a kanalizace v obci Jestřabí Lhota. Děkujeme všem za účast.

Projev starosty obce na slavnostním otevření projektu:

Vážení občané, milí hosté,
rád bych Vás přivítal na slavnostním otevření projektu čističky odpadních vod a kanalizace v Jestřabí Lhotě. Jmenovitě zde vítám vzácné hosty, kterými jsou: starostové okolních obcí, pan starosta Města Kolín, zástuci zhotovitele stavby , projektantů a dotačního managementu...
Dovolte mi seznámit Vás s tím, co dnešnímu dni předcházelo. S přípravou projektu jsme začali v říjnu 2015, kdy jsme oslovili odborníka v oblasti vodohospodářských staveb, pana Ing. Oldřicha Rece, kterého jsme požádali o vypracování Technicko ekonomické studie. Tuto studii jsme obdrželi v březnu roku 2016 a dle jejích závěrů jsme v dubnu 2016 rozhodli o budování gravitační technologie a zadali vypracování projektové dokumentace firmě RECPROJEKT z Pardubic.
V dubnu roku 2018 jsme na základě povolení a probíhajících stavebních řízení podali prostřednictvím firmy EGRANT z Hradce Králové žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí. Podaná žádost byla úspěšně vyhodnocena a my tak získali nesmírně důležitou finanční podporu.
Na základě této informace a vyhotoveného projektu k provedení stavby jsme během jara a léta roku 2019 vysoutěžili zhotovitele stavby, firmu VPK Suchý ze Zásmuk, a dozory stavební a bezpečnosti práce, firmu Atis z Pardubic.
Stavba samotná započala v dubnu 2020 a i přes nástrahy covidového období a s ním spojených několika lockdowů, ji zhotovitel dokončil ve stanoveném termínu, tedy v prosinci roku 2021. Po úspěšném kolaudačním řízení Vám tedy dnes může být představena jako plnohodnotný, funkční projekt, který je připraven k běžnému užívání.
Závěrem bych rád poděkoval všem projektantům, administrátorům dotace, technikům i jednotlivým pracovníkům na stavbě. Je nezpochybnitelné, že díky jejich provedené práci se projekt zdárně dokončil.
Chtěl bych také poděkovat poskytovatelům finanční podpory, a to Státnímu fondu životního prostředí a Středočeskému kraji, bez kterých by především financování stavby vůbec nebylo možné.
Zvláštní dík si dovoluji směřovat také k občanům obce, kteří přistoupili již od prvního momentu k přípravě a realizaci celé stavby velice svědomitě a se zájmem takovým, že nás to všechny povzbuzovalo a nabíjelo k tomu, aby se věc podařila. Vašeho přístupu k celé stavbě si velice vážím.
Ještě jeden dík zde dnes dlužím, a sice ten pro všechny mé kolegy zastupitele obce z tohoto, ale i z minulého funkčního období. Bez nich by stavba samozřejmě nebyla zdárně dokončena stejně jako bez všech dříve zmíněných.
Představujeme Vám hotovou stavbu čističky odpadních vod a kanalizace v Jestřabí Lhotě. Na dnešní malou oslavu jsme si pro Vás připravili a rád bych chtěl dodat, že s velikým přispěním zhotovitele stavby firmy VPK Suchý, malé občerstvení a po prohlídce objektu čističky a její technologie si Vás také dovoluji pozvat na malé posezení v areálu sportoviště naší obce.
Svůj úvod si dovolím zakončit sdělením, které reaguje na náš slib občanům z dubna roku 2016. Tehdy jsme oznámili, že stavba kanalizace je významným krokem obce k razantnímu zlepšení kvality životy v obci. Velice rád tedy na tomto místě oznamuji, že se nám tento krok podařilo uskutečnit.
Děkuji Vám za pozornost, spolupráci i za účast na dnešní slavnosti.

A teď prosím naše hosty, zástupce projektantů, zhotovitele, dotačních manažerů a obce , aby přestřižením pásky, společně s námi, projekt symbolicky otevřeli.

FOTOGRAFIE ZDE

uredni hodiny ou 2021

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

JONA5 inzerce Zpravodaj

Jak bude ?

Meteoradar