🐶 Vakcinace psů v neděli 10.7.2022 od 9:15hod u obecního úřadu. 🟢 Ke dni 2.7.2022 připojeno 158 přípojek na kanalizaci 🟢 Kdo tak již neučilil, prosíme nahlásit připojení ke kanalizaci na sms 724093 331 🟢 Od 1.5.2022 mění Obecní úřad Jestřabí Lhota úřední hodiny 🟢Od 1. dubna 2022 může každá nemovitost, která bude řádně připojena do systému kanalizace, vypouštět splaškové vody do nově vybudované kanalizace. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být vypuštěny staré obsahy jímek, septiků a domácích čističek. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být svedeny dešťové vody z okapů a retenčních nádrží. ⚠️Datum připojení bylo stanoveno nejpozději do 30. června 2022. ⚠️Vaši přípojku nejlépe nafoťte, aby byla možná kontrola správného připojení a utěsnění. ✅V ročním zkušebním provozu Čističky odpadních vod(ČOV) nebude účtováno stočné. Nejprve budou podepsány , během zkušebního období, smlouvy o připojení, k čemuž budete včas vyzváni. ☎️Další informace naleznete ve sdělovacích prostředcích obce, či přímo u starosty obce na mob. 724 093 331,nebo e-mailu: obec@jestrabi-lhota.cz ** Plánky na soukromé přípojky kanalizace je možno vyzvednout v úředních hodinách na OÚ , nebo po domluvě se starostou obce **

masz logo

Kam s odpady

Prosinec až Únor  zavřeno
Březen-Listopad (SOBOTA)

Naproti sokolské garáži

Směsný odpad,možno i plasty a papír

Každý týden

9-10 hodin

Naproti parkovišti u hřiště

Dřevo

Každou lichou

10-11 hodin 

Stavební materiál je na ŠUMBOR!
Splašky  - Jímky a septiky

Plán svozů odpadů

Praktické informace

Policie  158 
Záchranka 155 
Hasiči 150 
S.O.S.  112 
Poruchy elektřiny 840 850 860

Počítadlo

0609568
Dnes
Včera
This Week
Last Week
This Month
Last Month
Od začátku
0
0
0
0
601328
609568

Your IP: 18.206.14.36

znak Jestřábí Lhota

Zodpovězení otázky ohledně cen tarifů jizdného Pražské integrované dopravy(u nás linky 705,706). Více v článku...

logo pid

Otázka k novým tarifům jízdného :

Dobrý den,
od 1.8.2021 bylo zařazeno Kolínsko pod PID a chci se zeptat ohledně ceny předplatného kupónu. Cestuji z obce Jestřabí Lhota do Kolína hl.n., jezdí linky 705 a 706 s tím, že je uvedeno, že se jedná o pásma 6,7. Ale linka 705 jede více jak 30 minut a tak platíme vlastně dražší jíždné (30Kč). Pokud bych si chtěla pořídit předplatný kupón, jaká pásma zakoupit dvě nebo tedy tři? Ráno jedu za 30Kč a odpoledne potom za 22Kč. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
na uvedené trase může skutečně nastat situace, že je na některých spojích hrazena jednotlivá jízdenka za 22 Kč, zatímco na jiných za 30 Kč, což závisí na jízdní době podle jízdního řádu mezi Jestřabí Lhotou a konkrétní zastávkou v Kolíně, do které nebo ze které cestujete. Jízdenka za 22 Kč je dostačující na takových spojích a trasách, kde se jízdní doba vejde do 30 minut včetně, jak jste správně uvedla. Pokud jde o předplacené jízdné, bude na této trase na všech zde se pohybujících linkách dostačující kupon pro dvě tarifní pásma 6 a 7, jak jste rovněž správně zmínila, pro předplacené jízdné nehraje jízdní doba žádnou roli, podstatná jsou pouze tarifní pásma. V plnocenné variantě je potřebný kupon nabízen za 575 Kč na měsíc, 1 500 Kč na čtvrtletí nebo 5 463 Kč na rok.

odbor marketingu
vedoucí oddělení komunikace

Poznámka na závěr :
Průkazky a slevové kupóny vystavují na nádraží v Kolíně jak jezdily dálkové busy, nebo v hale v pokladnách ČD.

uredni hodiny ou 2021

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

JONA5 inzerce Zpravodaj

Jak bude ?

Meteoradar