** OD 3.6.2020 BUDOU DOČASNĚ PŘEMÍSTĚNY ZASTÁVKY AUTOBUSU 150M K NÁDRŽI SMĚREM VOLÁRNA ** !!! Uzávěrky silnice II/328 kolem Ovčár nám byly oznámeny až na vyžádání. Potrvají: za kruhovým objezdem před obcí Ovčáry od 21.5-15.9.2020 v obou směrech a před kruhovým objezdem tamtéž od 25.5.-7.6.2020 pouze ve směru na Kolín ** Připravujeme na neděli 7. června od 15hod pro děti RESTART DĚTSKÝCH AKCÍ, zveme Vás proto na náves ** Zpravodaj vyjde až před prázdninami **** Nouzový stav v ČR skončil, některá opatření však setrvávají v platnosti ** Nabízíme nadále ochranné roušky. Volejte si na telefon starosty obce 724093331** Stavba kanalizace se rozběhla směrem od hřbitova, občané dotčených oblastí budou seznámeni se situací. Fota průběžně vkládáme na Facebook obce **

Každý svět má svůj stínový svět, takové zákulisí. Nikdo ho však nedokáže vidět. Víme o něm. Tedy víme o něm my a ty. My jsme ze stínu vaší Lhoty. Naše Stínová Lhota vypadá skoro stejně jako ta vaše, máme se tak dobře jako ty. Měli jsme nedávno Vánoce, jako vy. Moc krááásné Vánoce. Jen kdyby nám je nezkazil Gryzel. Toho ve vašem světě nemáte. Nám jenom škodí, kazí prázdniny, Vánoce, hry, učení i dospělcům práci. Teď se rozhodl, že zařídí, aby příští Vánoce nebyly. Ukradl pradávnou hračku, talisman všech svátků a hlavního ducha Vánoc. Utekl, nevíme kam, ale Miky, já Bety a Oli jsme rozhodnutí, že ho najdeme a všechny svátky v roce i prázdniny zachráníme. Jen budeme potřebovat vaši pomoc. Tušíme, že utekl do vašeho světa, a protože my k vám smíme pouze jednou, chceme si tuto možnost nechat, až si budeme perfektně jistí, kde je a že mu hračku napoprvé vezmeme. Prosíme vás, jestli byste nám pomohli plnit úkoly, které nám bude Gryzel házet pod nohy jako překážky. Odměna vás nemine. Našim pomocníkům musí být 0-15let, mladším 9let mohou přiměřeně pomáhat rodiče. Děkujeme.                                                             

                           talisman2Bety ze Stínové Lhoty

 

Bety vám vysvětila, co se nám stalo, já vás však musím upozornit na nějaká pravidla, kterými se spolu budeme řídit, aby nám Gryzelovy stopy zůstaly viditelné. Věk a bydli ště v Jestřabí Lhotě. Příjemnou informaci vzkazuje náš pan starosta Stínové Lhoty:

 

„Protože si moc ceníme vaší pomoci, rozhodl jsem se, že odměníme nejlepší tři pomocníky, pátrače a zachránce talismanu hodnotnými cenami.“  Jelikož my tři jsme s vámi pouze v písemném spojení, budeme vám jednou týdně úkoly, otázky nechávat na několika místech: na obecní vývěsce před obecním úřadem, na webových stránkách Jestřabí Lhoty a aktuální také v Jestřábáčku, kde zároveň čtvrtletně uvidíte, jak si kteří lovci Gryzela vedou. Jednotlivé úkoly budou totiž bodově hodnoceny podle obtížnosti. Písemné odpovědi nám budete posílat na email uvedený v úkolech. Pokud bude provedení úkolu neposlatelné elektronickou poštou, bude u úkolu uvedeno, kam řešení odevzdat. Úkoly nám pomohou stopovat toho zatraceného záškodníka a snad ho do příštích Vánoc ulovit nebo mu alespoň sebrat důležitý talisman! Všem vám moc děkujeme. Oli objevil v doupěti Gryzela kus plánu, kam chce prchnout. Na kusu listu byly pouhé souřadnice, kam vyrazil.                                

                                                                                                                 Miky ze Stínové Lhoty