** Nový Zpravodaj Jestřabí Lhota 4/2019 ve vašich schránkách a zde na webu ** Do 1.11. žádáme občany o odklizení soukromého majetku z veřejných prostranství. Jedná se o stavební skládky a stavební konstrukce. Po tomto datu budou vyměřeny pronájmy ** V návaznosti na uzákonění povinného čipování psů a zájmu občanů, nabízíme možnost chovatelům realizaci označení psů mikročipem veterinářem přímo v obci Jestřabí Lhota. Podmínkou je, aby se v termínu do 7. listopadu přihlásilo minimálně 10 chovatelů psů v kanceláři obecního úřadu,na mobil, nebo email. Zde uvedou jméno, adresu chovatele, počet psů a kontaktní telefon **

Každý svět má svůj stínový svět, takové zákulisí. Nikdo ho však nedokáže vidět. Víme o něm. Tedy víme o něm my a ty. My jsme ze stínu vaší Lhoty. Naše Stínová Lhota vypadá skoro stejně jako ta vaše, máme se tak dobře jako ty. Měli jsme nedávno Vánoce, jako vy. Moc krááásné Vánoce. Jen kdyby nám je nezkazil Gryzel. Toho ve vašem světě nemáte. Nám jenom škodí, kazí prázdniny, Vánoce, hry, učení i dospělcům práci. Teď se rozhodl, že zařídí, aby příští Vánoce nebyly. Ukradl pradávnou hračku, talisman všech svátků a hlavního ducha Vánoc. Utekl, nevíme kam, ale Miky, já Bety a Oli jsme rozhodnutí, že ho najdeme a všechny svátky v roce i prázdniny zachráníme. Jen budeme potřebovat vaši pomoc. Tušíme, že utekl do vašeho světa, a protože my k vám smíme pouze jednou, chceme si tuto možnost nechat, až si budeme perfektně jistí, kde je a že mu hračku napoprvé vezmeme. Prosíme vás, jestli byste nám pomohli plnit úkoly, které nám bude Gryzel házet pod nohy jako překážky. Odměna vás nemine. Našim pomocníkům musí být 0-15let, mladším 9let mohou přiměřeně pomáhat rodiče. Děkujeme.                                                             

                           talisman2Bety ze Stínové Lhoty

 

Bety vám vysvětila, co se nám stalo, já vás však musím upozornit na nějaká pravidla, kterými se spolu budeme řídit, aby nám Gryzelovy stopy zůstaly viditelné. Věk a bydli ště v Jestřabí Lhotě. Příjemnou informaci vzkazuje náš pan starosta Stínové Lhoty:

 

„Protože si moc ceníme vaší pomoci, rozhodl jsem se, že odměníme nejlepší tři pomocníky, pátrače a zachránce talismanu hodnotnými cenami.“  Jelikož my tři jsme s vámi pouze v písemném spojení, budeme vám jednou týdně úkoly, otázky nechávat na několika místech: na obecní vývěsce před obecním úřadem, na webových stránkách Jestřabí Lhoty a aktuální také v Jestřábáčku, kde zároveň čtvrtletně uvidíte, jak si kteří lovci Gryzela vedou. Jednotlivé úkoly budou totiž bodově hodnoceny podle obtížnosti. Písemné odpovědi nám budete posílat na email uvedený v úkolech. Pokud bude provedení úkolu neposlatelné elektronickou poštou, bude u úkolu uvedeno, kam řešení odevzdat. Úkoly nám pomohou stopovat toho zatraceného záškodníka a snad ho do příštích Vánoc ulovit nebo mu alespoň sebrat důležitý talisman! Všem vám moc děkujeme. Oli objevil v doupěti Gryzela kus plánu, kam chce prchnout. Na kusu listu byly pouhé souřadnice, kam vyrazil.                                

                                                                                                                 Miky ze Stínové Lhoty