*** Důležité upozornění obecního úřadu : V současnosti pracujeme na kolaudaci stavby kanalizace. Do ukončení kolaudačního řízení stavby kanalizace je zakázáno vypouštět do nového kanalizačního řadu odpadní vody. Důrazně upozorňujeme ty občany, kteří již tak učinili, aby svou činnost okamžitě ukončili, neboť se vystavují finančnímu postihu. Datum možného připojení bude včas oznámen. Děkujeme za spolupráci. ** Otevřel nový provozovatel obchodu v Jestřabí Lhotě ** Soukromé přípojky kanalizace je možno budovat již nyní. Napojení na hlavní řád bude možné, dle předpokladu úspěšné kolaudace na přelomu března/dubna **

..vyjádření obce Jestřabí Lhota v příloze bylo odesláno dne 24.9.2021 v 8:30 datovou schránkou na Ministerstvo životního prostředí. Jako podklad odborných stanovisek využila obec Jestřabí Lhota vyjádření jednotlivých obdborů města Kolín, které je obcí s rozšířenou působností pro obec Jestřabí Lhota.

Svátky

Dnes : Slavomír
Zítra : Zdeněk
Pozítří : Milena