** Tradiční Živý Betlém je vzhledem k opatřením proti Covid 19 ZRUŠEN ** Soukromé přípojky kanalizací je možno budovat již nyní. Napojení na hlavní řád bude možné, dle předpokladu úspěšné kolaudace na přelomu února/března **

Obecní úřad informuje, že po poruše na zdroji pitné vody v týdnu 7.-13.6. a mimořádném odběru v noci z 15.-16.6.2021 stav vody ve vodojemu vystoupil na uspokojivou hodnotu zásoby pitné vody. Prosíme občany, aby nadále, vzhledem k velkým vedrům, maximálně při všech činnostech šetřili pitnou vodou a zacházeli s ní s opatrností. Všem, kteří v minulých dnech dodržovali zákaz obecního úřadu děkujeme. V přiložené tabulce je noční průtok litrů/sekundu v tomto týdnu.prutok15 18

ČEZ Distribuce

Svátky

Dnes : Květoslava
Zítra : Vratislav
Pozítří : Julie