** Tradiční Živý Betlém je vzhledem k opatřením proti Covid 19 ZRUŠEN ** Soukromé přípojky kanalizací je možno budovat již nyní. Napojení na hlavní řád bude možné, dle předpokladu úspěšné kolaudace na přelomu února/března **

Oznamujeme občanům, kterým ZOD Zálabí se sídlem v Ovčárech vyplácí pachtovné za pozemky formou složenky, že mají možnost si do 16.prosince vyzvednout pachtovné hotově v sídle společnosti, nebo písemně oznámit číslo bankovního účtu, na který jim bude pachtovné zasláno. Ti , kteří nemohou tyto způsoby výplat využít, mohou požádat o vyplacení pachtovného v místě jejich bydliště. Způsob a termín výplaty je nutné si vždy dojednat telefonicky na čísle 321737134 nebo 602251911.

 zod zalabi

ČEZ Distribuce

Svátky

Dnes : Květoslava
Zítra : Vratislav
Pozítří : Julie