** Tradiční Živý Betlém je vzhledem k opatřením proti Covid 19 ZRUŠEN ** Soukromé přípojky kanalizací je možno budovat již nyní. Napojení na hlavní řád bude možné, dle předpokladu úspěšné kolaudace na přelomu února/března **

Dnes(3.2.2020) jsme obdrželi Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu ČOV a splaškové kanalizace v Jestřabí Lhotě. V současné době připravujeme všechny administrativní úkony k započetí stavby. Připravujeme též soubor informací pro občany k samotné stavbě. Harmonogram celé stavby bude upřesněn v nejbližší době a informace o něm předána přesně a včas občanům.

 kanalizace

ČEZ Distribuce

Svátky

Dnes : Květoslava
Zítra : Vratislav
Pozítří : Julie