** V obci byl instalován u autobusové zastávky Z-BOX firmy Zásilkovna s.r.o. po dohodě a smlouvě s obcí ** S dodržením hygienických opatření je od pondělí 12.4.2021 otevřena Obecní knihovna Jestřabí Lhota standardně od 17hod. ** Elektronické SČÍTÁNÍ OBYVATEL 2021 na adrese : https://scitani.cz/ ** Do odvolání nebude do obce jezdit prodejna fy. Beneš **Stav nakažených v obci je 0 ke dni 23.4.2021 8:00hod.⚠️Dodržujte prosíme veškerá doporučená bezpečnostní a hygienická opatření ! Informační hlášení budeme nadále již poskytovat jen při změně stavu nakažených osob. ** Informujeme, že je možné po dohodě zajistit nákup, či vyzvednutí léků seniorům. V případě potřeby volejte 724 093 331 ** Stavba kanalizace pokračuje na místních komunikacích, občané dotčených oblastí budou seznámeni se situací letáčkem ve schránce **

masz logo

Kam s odpady

Prosinec až Únor  zavřeno
Březen-Listopad (SOBOTA)

Naproti sokolské garáži

Směsný odpad,možno i plasty a papír

Každý týden

9-10 hodin

Naproti parkovišti u hřiště

Dřevo

Každou lichou

10-11 hodin 

Stavební materiál je na ŠUMBOR!
Splašky  - Jímky a septiky

Plán svozů odpadů 2021

Lékař informuje

Pan doktor Kulhánek bude ordinovat dne 25.7.2019 od 12hod  na Obecním úřadě v Jestřabí Lhotě.

Počítadlo

164907
DnesDnes146
VčeraVčera391
TýdenTýden2158
MěsícMěsíc5908
Nejvíce 09-14-2020 : 574
3.239.56.184

znak Jestřábí Lhota

V pátek 5. dubna 2019 se konala schůzka zastupitelů obce s občany. Více v článku ...

kanaldaHned po vstupu do kulturního domu občané vyplňovali kontaktní údaje pro spojení s projektanty. Dále pak podepisovali majitelé jednotlivých čísel popisných plné moci pro zařizování veškerých věcí potřebných pro projekty přípojek pro jednotlivé domy.
Na začátek přivítal starosta obce Václav Nedbal, kromě všech přítomných občanů, zástupce administrátora dotace a výběrových řízení Ing. Zdeňka Bednáře a hlavního projektanta projektu Ing. Faltu z firmy Recprojekt Pardubice, která zajišťuje veškerou dokumentaci týkající se veřejných stok, samotné čističky odpadních vod, dále pak také hromadné vypracování projektových dokumentací jednotlivých domovních přípojek.
V. Nedbal předal po krátkém úvodu slovo Ing. Bednářovi, který občany seznámil s tím, že rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí bylo vydáno v prosinci 2018. Z toho se bude odvíjet následující postup příprav spuštění stavby. Dojde k výběru technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce(duben 2019), dále pak proběhne soutěž o zhotovitele(do konce června 2019) a po přípravě veškeré dokumentace do září 2019 bude rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků na samotnou stavbu. Společně d tím proběhne žádost o dotaci na Středočeský kraj, kterou bude financování,společně s bankovním úvěrem pro obec Jestřabí Lhotu, celé této obrovské investice obce doplněno.
Krátké dotazy občanů se v této fázi schůzky týkaly hlavně ceny stočného, která bude určena až po spuštění celého projektu do provozu a mělo by se pohybovat v rozmezí 40-45 Kč/m3. Další dotazy se týkaly způsobu účtování domů se samostatnými studnami a domů s připojením na obecní vodovod. Ceny se budou účtovat v prvním případě paušálně , ve druhém dle odběru pitné vody z obecního vodovodu.
V další části předal V. Nedbal slovo hlavnímu projektantovi stavby , který shrnul informace o kanalizaci v obci, jak byla projektována jako gravitační s čistírnou odpadních vod v místech naproti truhlárně pana Šleze.
Dále pohovořil o způsobech připojení jednotlivých domů a na projekci ukazoval názorně druhy připojení. Zdůraznil výhodu budování přípojek v rámci společného projektu, kdy obec z celé části zafinancuje veřejnou část přípojek a velkou část projektu jednotlivých přípojek. Občané svým příspěvkem na ekologii obce a vybudováním přípojky celou stavbu podpoří.
Dále odpověděl na technické dotazy občanů ohledně podoby čističky, její funkce a odvádění užitkové vody z ní. Padle také informace o domovních čistírnách odpadním vod, stále zpřísňujících zákonech o jejich provozování a doporučení, že i tyto ČOV bude výhodné vyřadit již teď a napojit se na společnou část bez problémů s vodoprávním úřadem v budoucnosti. Byly též zmíněny varianty žump a septiků, které, respektive jejich přepady budou muset být odpojeny.
Harmonogram stavby byl nastíněn mezi lety 2019 konec roku – 2022 spuštění do zkušebního provozu.
Na konci schůzky vyzval starosta obce občany k dotazům na přítomné pány. Jeden z dotazů směřoval na zjištění kontaktu na projektanty. Kontakt na projektanty je na konci dopisu občanům. Dalším dotazem bylo řešení hlavních stok, aby se nechovaly jako drény, na což odpověděl Ing. Falta, že s jílovými či betonovými zátkami je počítáno.
Na závěr schůzky si starosta obce nechal krátké shrnutí, kde sdělil občanům základní informace. Příspěvek na ekologii obce občanů bude 8000,-Kč/číslo nemovitost. Dále poděkoval všem přítomným za pozornost a účast na schůzce a následně jí ukončil.

V přiložených dokumentech je vzor plné moci pro vlastníky na projekci přípojky, dále pak dopis občanům týkající se přípojek. 

Prosíme majitele domů, ti kteří nevyplňovali kontaktní údaje na místě aby je odeslali na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obce. Dále pak prosíme majitele domů, kteří se schůzky neúčastnili, aby se dostavili na obecní úřad podepsat plné moci k projektování přípojek. Děkujeme.

ČEZ Distribuce

Svátky

Dnes : Žofie
Zítra : Přemysl
Pozítří : Aneta