** 3.4.2020 11:00hod 0 nakažených v obci Jestřabí Lhota **Vláda oznamuje že mimořádná opatření potrvají minimálně do soboty 11.dubna 2020 6:00 ** Ven ze svého obydlí choďte jen v mimořádných případech za nezbytně nutnými účely. ** Prosíme seniory ,aby z důvodu své bezpečnosti neopouštěli svá obydlí, kromě nutných návštěv lékaře a nákupu základních potravin. ** Vyzýváme k nošení ochrany úst a nosu mimo svá obydlí. **Nabízíme nadále ochranné roušky. Volejte si na telefon starosty obce 724093331 ** Z důvodu bezpečnosti osob měníme do odvolání úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost na Pondělí 14-17 a Středa 10-13. V nezbytných případech volejte 724093331 starostu obce, nebo 723659678 paní asistentku Tvrdíkovou. ** Ven chodte max ve 2 osobách a dodržujte 2m od cizích osob** V našem obchodu platí od 24.března prodej pro všechny všech osob neomezeně. Senioři by měli být upřednostňováni. ** Platí zákaz shromažďování osob na veřejnosti. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m. ** Nabízíme seniorům dojet, nebo dojít na nákup. Dojet pro recept, či léky. Případně zařídit další nezbytné věci. Volejte starostovi obce 724093331 nebo paní Tvrdíkové 723659678 . Dobrovolníci jsou z řad lidí naší obce. **Společně to určitě všichni zvládneme ! Více zde na stránkách ** Obecní knihovna Jestřabí Lhota je až do odvolání uzavřena ** Na stránky přidán článek o aktuálním stavu stavby kanalizace-hned pod tímto běžícím pruhem na hlavní stránce ** V sekci Obecní úřad - Zpravodaje je nové číslo 1/2020 ** Poplatky možno hradit jen přes účet, kdo nemá možnost hradit přes účet má prodlouženu splatnost zatím do 30. dubna 2020 ** Pozor změna účtu pro placení poplatků - 5652781319/ 0800 !!! ** Plán svozu odpadů na rok 2020 zveřejněn zde na stránkách(najdete v pravém sloupci) ** Poplatky na rok 2020: Odpady - Za osobu s trvalým pobytem 550,-Kč, za rekreační objekt 550,-Kč. Za psy- 100,-Kč za každého psa. **

V pátek 5. dubna 2019 se konala schůzka zastupitelů obce s občany. Více v článku ...

kanaldaHned po vstupu do kulturního domu občané vyplňovali kontaktní údaje pro spojení s projektanty. Dále pak podepisovali majitelé jednotlivých čísel popisných plné moci pro zařizování veškerých věcí potřebných pro projekty přípojek pro jednotlivé domy.
Na začátek přivítal starosta obce Václav Nedbal, kromě všech přítomných občanů, zástupce administrátora dotace a výběrových řízení Ing. Zdeňka Bednáře a hlavního projektanta projektu Ing. Faltu z firmy Recprojekt Pardubice, která zajišťuje veškerou dokumentaci týkající se veřejných stok, samotné čističky odpadních vod, dále pak také hromadné vypracování projektových dokumentací jednotlivých domovních přípojek.
V. Nedbal předal po krátkém úvodu slovo Ing. Bednářovi, který občany seznámil s tím, že rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí bylo vydáno v prosinci 2018. Z toho se bude odvíjet následující postup příprav spuštění stavby. Dojde k výběru technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce(duben 2019), dále pak proběhne soutěž o zhotovitele(do konce června 2019) a po přípravě veškeré dokumentace do září 2019 bude rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků na samotnou stavbu. Společně d tím proběhne žádost o dotaci na Středočeský kraj, kterou bude financování,společně s bankovním úvěrem pro obec Jestřabí Lhotu, celé této obrovské investice obce doplněno.
Krátké dotazy občanů se v této fázi schůzky týkaly hlavně ceny stočného, která bude určena až po spuštění celého projektu do provozu a mělo by se pohybovat v rozmezí 40-45 Kč/m3. Další dotazy se týkaly způsobu účtování domů se samostatnými studnami a domů s připojením na obecní vodovod. Ceny se budou účtovat v prvním případě paušálně , ve druhém dle odběru pitné vody z obecního vodovodu.
V další části předal V. Nedbal slovo hlavnímu projektantovi stavby , který shrnul informace o kanalizaci v obci, jak byla projektována jako gravitační s čistírnou odpadních vod v místech naproti truhlárně pana Šleze.
Dále pohovořil o způsobech připojení jednotlivých domů a na projekci ukazoval názorně druhy připojení. Zdůraznil výhodu budování přípojek v rámci společného projektu, kdy obec z celé části zafinancuje veřejnou část přípojek a velkou část projektu jednotlivých přípojek. Občané svým příspěvkem na ekologii obce a vybudováním přípojky celou stavbu podpoří.
Dále odpověděl na technické dotazy občanů ohledně podoby čističky, její funkce a odvádění užitkové vody z ní. Padle také informace o domovních čistírnách odpadním vod, stále zpřísňujících zákonech o jejich provozování a doporučení, že i tyto ČOV bude výhodné vyřadit již teď a napojit se na společnou část bez problémů s vodoprávním úřadem v budoucnosti. Byly též zmíněny varianty žump a septiků, které, respektive jejich přepady budou muset být odpojeny.
Harmonogram stavby byl nastíněn mezi lety 2019 konec roku – 2022 spuštění do zkušebního provozu.
Na konci schůzky vyzval starosta obce občany k dotazům na přítomné pány. Jeden z dotazů směřoval na zjištění kontaktu na projektanty. Kontakt na projektanty je na konci dopisu občanům. Dalším dotazem bylo řešení hlavních stok, aby se nechovaly jako drény, na což odpověděl Ing. Falta, že s jílovými či betonovými zátkami je počítáno.
Na závěr schůzky si starosta obce nechal krátké shrnutí, kde sdělil občanům základní informace. Příspěvek na ekologii obce občanů bude 8000,-Kč/číslo nemovitost. Dále poděkoval všem přítomným za pozornost a účast na schůzce a následně jí ukončil.

V přiložených dokumentech je vzor plné moci pro vlastníky na projekci přípojky, dále pak dopis občanům týkající se přípojek. 

Prosíme majitele domů, ti kteří nevyplňovali kontaktní údaje na místě aby je odeslali na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obce. Dále pak prosíme majitele domů, kteří se schůzky neúčastnili, aby se dostavili na obecní úřad podepsat plné moci k projektování přípojek. Děkujeme.